ลิขสิทธิ์  

ตามหาเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง

             เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นในการประกอบธุรกิจจำนวนมาก และมีจำนวนผลงานลิขสิทธิ์อีกไม่น้อยที่ไม่สามารถตามหาเจ้าของได้ แม้ว่าผู้ใช้งานจะพยายามสืบหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆแล้ว ก็ไม่อาจทราบได้ว่าผลงานอันมีลิขสิทธิ์เหล่านั้นเป็นของผู้ได กรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกคนใช้งานลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง จึงได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการที่ตามหาเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่พบ สามารถแจ้งความประสงค์และข้อมูลงานลิขสิทธิ์ที่ต้องการใช้งานมายังกรมฯ เพื่อกรมฯ จะได้ประกาศตามหาเจ้าของลิขสิทธิ์ผ่านหน้าเว็บไซต์กรมฯ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่ให้เจ้าของลิขสิทธิ์แสดงเจตนารมณ์ในการใช้งานลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องและช่วยเพิ่มโอกาศในการตามหาเจ้าของลิขสิทธิ์อีกทางหนึ่งด้วย

 

ผลงานลิขสิทธิ์ที่มีผู้ประสงค์จะใช้งาน

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9739309

กรมทรัพย์สินทางปัญญา