ลิขสิทธิ์  

ข้อมูลเจ้าของลิขสิทธิ์และตัวแทนผู้รับมอบอำนาจในประเทศไทย

 

"ข้อมูลที่ปรากฏไม่ได้รับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทน โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง"

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9731228

กรมทรัพย์สินทางปัญญา