ลิขสิทธิ์  

ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้งานลิขสิทธิ์

138657
09.08.59

-ตัวอย่างสัญญาว่าจ้างศิลปินเฉพาะคราว
 
 
         ข้อแนะนำการใช้ตัวอย่างสัญญาว่าจ้างศิลปินเฉพาะคราว
 
- ตัวอย่างว่าจ้างศิลปินเข้าสังกัด
 
 
         ข้อแนะนำในการใช้ตัวอย่างสัญญาว่าจ้างศิลปินเข้าสังกัด
 
- ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมระหว่างนักเขียนกับสำนักพิมพ์
 
 
 
 
- ตัวอย่างสัญญาแปลงานวรรณกรรมระหว่างนักแปลกับสำนักพิมพ์
 
 
 
- ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม
 
 
 
- ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิงานดนตรีกรรม(คำร้อง)
 
 
 
- ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิงานดนตรีกรรม(ทำนอง)
 
 
 
- ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้งานลิขสิทธิงานดนตรีกรรม(ทำซ้ำและเรียบเรียงเสียงประสาน)
 
 
- ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิงานดนตรีกรรม(คำร้องและทำนอง)
- ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Shrink Wrap License)
 
 
 
- ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์(โดยคู่สัญญาลงนามทั้งสองฝ่าย)
 
 
 
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9730890

กรมทรัพย์สินทางปัญญา